Przejdź do treści

Zagraj „Wśród nocnej ciszy” – tekst i chwyty

Kolęda Świąteczna Wśród Nocnej Ciszy

    C         G          C       C          G         C
1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 
C       G          C        C           G          C
wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. 

C           Am           F       G
czem prędzej się wybierajcie, 
C     Am          F        G
do Betlejem pośpieszajcie 
C         G       C    C        G       C
przywitać Pana, przywitać Pana.

    C  G          C      C         G             C
2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie 
  C        G       C         C    G       C
z wszystkimi znaki, danymi sobie. 

C     Am       F              G
Jako Bogu cześć Mu dali, 
C   Am       F      G
a witając zawołali 
   C           G      C      C           G      C
z wielkiej radości, z wielkiej radości

    C      G      C               C          G     C
3. Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany, 
C    G     C      C        G      C
cztery tysiące lat wyglądany. 

C       Am         F        G
Na Ciebie króle, prorocy 
C     Am      F         G
czekali, a Tyś tej nocy 
C            G    C     C           G     C
nam się objawił, nam się objawił.

    C G        C       C        G       C
4. I my czekamy na Ciebie Pana, 
C G       C                 C           G     C
a skoro przyjdziesz na głos kapłana, 

C         Am         F                  G
Padniemy na twarz przed Tobą, 
C     Am              F      G
I wierząc, żeś pod osłoną 
C        G    C    C         G   C
chleba i wina, chleba i wina.