Przejdź do treści

Zagraj „Tryumfy Króla Niebieskiego” – tekst i chwyty

G          G       D        G
Triumfy Króla niebieskiego
G            G        D     G
zstąpiły z nieba wysokiego.
D              A       D
Pobudziły pasterzów,
D                 A         D      
dobytku swego stróżów
D         G       D        G       D7         G
śpiewaniem, śpiewaniem, śpie-wa-niem.

G                   G        D       G
Chwała bądź Bogu w wysokości,
G              G      D       G
a ludziom pokój na niskości.
D                  A      D
Narodził się Zbawiciel,
D                         A   D
dusz ludzkich Odkupiciel
D       G   D       G   D7      G
na ziemi, na ziemi, na zie-mi.

G           G     D        G
Zrodziła Maryja Dziewica
G               G       D        G
wiecznego Boga bez rodzica,
D                      A      D
by nas z piekła wybawił,
D                       A      D
a w niebieskich postawił
D    G       D    G       D7    G
pałacach, pałacach, pa-ła-cach.
G             G         D         G
Pasterze w podziwieniu stają,
G         G          D      G
triumfu przyczynę badają,
D                 A        D
co się nowego dzieje,
D                        A      D
że tak światłość jaśnieje,
D         G     D        G     D7        G
nie wiedza, nie wiedza, nie wie-dza.

G               G         D       G
Że to Bóg, gdy się dowiedzieli,
G                G         D      G
swej trzody w polu odbieżeli,
D                      A   D
spiesząc na powitanie
D                 A           D
Do Betlejemskiej stajni
D         G    D         G    D7         G
Dzieciątka, Dzieciątka, Dzie-cią-tka.

G                G            D      G
Niebieskim światłem oświeceni,
G            G              D  G
pokornie przed nim uniżeni,
D                       A          D
Bogiem Go być prawdziwym
D                 A        D
z serca afektem żywym
D       G   D      G   D7        G
wyznają, wyznają, wy-zna-ją.

G        G      D         G
I które mieli z sobą dary
G               G     D    G
Dzieciątku dają na ofiary:
D                   A       D
przyjmij, o Narodzony
D                   A       D
nas i dar przyniesiony
D       G    D       G   D7       G
z ochotą, z ochotą, z o-cho-tą.