Przejdź do treści

Zagraj „O Gwiazdo Betlejemska” – tekst i chwyty

       G            D     G    Hm
1.O Gwiazdo Betlejemska,
Am                 D           G
Zaświeć na mym niebie,
     G         D                G Hm
Ja Cię szukam wśród nocy,
Am               D         G
Ja tęsknię bez Ciebie.
      Em                 Am      Fis7 H
Prowadź mnie do stajenki,
Em                        Am      H7
Gdzie Chrystus złożony.
          Am             D7          G    Hm
Bóg – Człowiek z Panny Świętej,
Am               D7    G
Dla nas narodzony.

          G        D            G  Hm
2. Nie ma go już w stajence,
Am                   D           G
Nie ma go w już w żłobie,
            G        D             G Hm
Gdzież pójdziemy Chrystusie
Am            D       G
Pokłonić się Tobie?
      Em         Am        Fis7 H
Pójdziemy upaść na Twarz,
Em                   Am   H7
Przed Twoje ołtarze.
  Am         D7     G    Hm
I serce, duszę i ciało,
Am               D7        G
Poniesiem Ci w darze.

        G            D       G  Hm
3.Ja nie wiem o mój Panie,
Am                 D           G
Któryś miał w żłobie tron,
       G        D      G  Hm
Czy dusza moja biedna,
Am             D          G
Milsza Ci jest niż on.
 Em     Am      Fis7 H
Ulituj się nade mną
Em               Am         H7
Błagać Cię kornie śmiem,
          Am         D7     G  Hm
Gdyś stajnią nie pogardził
Am                D7        G
Nie gardź i sercem mym.